“The database*
, the whole database*
and nothing but the database*
(except for SQLNET), so help me Codd”

*) Oracle database

Vi erbjuder kunden en högkvalitativ heltäckande lösning med avseende på drift, mentorskap samt problemlösning inom området Oracle DBA.
Företaget startades i september 2005 och grundades av Christer Rehnström.
Elbrus AB består av Oracle DBA:er med en Oracle erfarenhet på minst 20år.

Vårt mål är inte att expandera, utan snarare att hitta en lämplig nivå där trivsel spelar en stor roll.

Vårt uppdrag är att verka som mycket erfarna Oracle DBA experter och att under tiden dessutom ha det så roligt som möjligt.

Oracle architecture